- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก