-ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-

      เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นร(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิก