ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล
          เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสงและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม (ครั้งที่ ๒) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดคลิก