โครงการเยี่ยมบ้านปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ข่าวกิจกรรม-

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีความอยู่ยากลำบากในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยการมอบตะกร้าปันสุข ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคนำมาจัดเป็นตะกร้า ได้แก่ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

เทศบาลตำบลป่าตาลบริจาคโลหิตในช่วงวิกฤตโควิด covid-19

                เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ได้นำบุคลากรและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมบริจาดโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี  เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานสภากาชาดไทย ภาคบริการแห่งที่ ๒ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลป่าตาลลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องทางระบายน้ำในตำบลป่าตาล

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนางลัดดา  ประชากูล รองปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วย นางสาววัลลิกา  เหล่าบุตรศรี ผู้อำนวยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ปัญหา ท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพร้อมมิตร

เทศบาลตำบลป่าตาลจัดทำ “ ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโค-19วิด ”

             เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ได้เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกมาแสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยการจัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้หยิบของกินของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เทศบาลตำบลป่าตาล จึงได้จัดตั้งไว้ที่อาคารทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล โดยมีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ  ตู้นี้ก็คือตู้ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19  “คนป่าตาล  เราไม่ทิ้งกัน” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

เทศบาลตำบลป่าตาลรับมอบสิ่งของจากชมรมพระธุดงค์

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากชมรมพระธุดงค์ในจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในตำบลป่าตาล ณ อาคารทะเบียนราษฎรสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพ เสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (หลักสูตรระยะสั้น การประกอบอาหารจานเดียว การทำหน้ากากอนามัย,การทำเจลแอลกอฮอล์)

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล คณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนตำบลป่าตาล

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพ เสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและประชาชนตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตระยะสั้น หลักสูตรอาหาร-ขนม) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี  เช่น  การทำฝึกทำอาหารผัดหมี่  ทำลาดหน้า  ผัดกระเพรา  แกงเขียวหวาน  บวดฟักทอง ขนมบัวลอย  เพื่อลงพื้นที่มอบอาหารจากการฝึกให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ยากไร้ในตำบลป่าตาล  โดยมีระยะการฝึกตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม  ณ  ศาลา SML หมู่ที่ 1  ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ.2563

          เทศบาลตำบลป่าตาลโดย นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาที่กำหนดดังนี้

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสินาทร  โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานในพิธี ร่วมเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ " รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน "  สืบสานสู่ 100ล้านต้น  โดยมีนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล  สมาชิกสภา  พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่  เกษตรกรต้นแบบ  และข้าราชการ,พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นราชพฤกษ์)   ณ  บริเวณเรียบคลองระบายน้ำสายชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นปอดให้กับประชาชนตำบลป่าตาล

รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คณะตรวจสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด COVID-19 ของจังหวัดลพบุรี คณะที่ 1ออกตรวจสวนสุขภาพเทศบาลตำบลป่าตาล เมื่อเวลา 09.45 น. โดยมีรองนายกเทศมนตรี พ.อ.ณรงค์  คนไหวพริบ ที่ปรึกษานายก นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับในเข้าตรวจในครั้งนี้

เทศบาลตำบลป่าตาลรับมอบหน้ากากกันละอองเพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563   หจก.ฟอร์ด ลพบุรี ได้มอบ Face Shied  หน้ากากกันละออง ให้กับเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)โดยมีนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล

โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.  ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี คณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องเกี่ยวกับสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เกิดความรักและความผูกพันต่อสถานบันของตนเอง  เนื่องในวัน “ วันเทศบาล ”24 เมษายน ของทุกๆปี