เทศบาลตำบลป่าตาลบริจาคโลหิตในช่วงวิกฤตโควิด covid-19

            เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ได้นำบุคลากรและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมบริจาดโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี  เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานสภากาชาดไทย ภาคบริการแห่งที่ ๒ จังหวัดลพบุรี