เทศบาลตำบลป่าตาลรับมอบหน้ากากกันละอองเพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

 

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563   หจก.ฟอร์ด ลพบุรี ได้มอบ Face Shied  หน้ากากกันละออง ให้กับเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)โดยมีนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล