โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสินาทร  โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานในพิธี ร่วมเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ " รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน "  สืบสานสู่ 100ล้านต้น  โดยมีนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล  สมาชิกสภา  พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่  เกษตรกรต้นแบบ  และข้าราชการ,พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นราชพฤกษ์)   ณ  บริเวณเรียบคลองระบายน้ำสายชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นปอดให้กับประชาชนตำบลป่าตาล