เทศบาลตำบลป่าตาลรับมอบสิ่งของจากชมรมพระธุดงค์

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากชมรมพระธุดงค์ในจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในตำบลป่าตาล ณ อาคารทะเบียนราษฎรสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล