เทศบาลตำบลป่าตาลลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องทางระบายน้ำในตำบลป่าตาล

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนางลัดดา  ประชากูล รองปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วย นางสาววัลลิกา  เหล่าบุตรศรี ผู้อำนวยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ปัญหา ท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพร้อมมิตร เนื่องจากมีผู้นำน้ำมันเครื่องมาทิ้ง ทำให้เกิดไขมันอุดตัน และจากการทิ้งขยะมูลฝอย ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำ  และเทศบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขแล้ว