โครงการเยี่ยมบ้านปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีความอยู่ยากลำบากในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยการมอบตะกร้าปันสุข ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคนำมาจัดเป็นตะกร้า ได้แก่ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)