โครงการเทศบาลตำบลป่าตาลเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ลาวเวียง บ้านป่าตาล ตำบลป่าตาล

            นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้นางลัดดา  ประชากุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีลาวเวียง บ้านป่าตาล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมแสดง การบายศรีสู่ขวัญ รำลาวเวียง เป่าแคน ตีกลองยาว การทำพวงมโหตร(พวงมาลัยกระดาษ) และการทำอาหารพื้นบ้านลาวเวียงให้ ชม ชิม และเรียนรู้วิถีชุมชน โดยเทศบาลตำบลป่าตาลให้การสนับสนุนและเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หากคณะบุคคลใดสนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล โทร.๐๓๖-๗๗๖-๗๐๓