โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย

               เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้พันเอกณรงค์  คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล มาบรรยาย เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อและการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดโรคติดต่อ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลป่าตาล