โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดโคกโพธิกุญชร ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี