โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้ พันเอกณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการ “ วัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวันเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ” โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าร้อนรอบข้างและสนองตอบต่อสิ่งเร้าร้อนในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและการดำเนินชีวิตในเรื่องดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่การเกิดปัญหาในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือท้องก่อนวัยเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะเจอปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น วัยเยาวชนเหล่านี้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ทางเทศบาลตำบลป่าตาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ โดยมีทีมวิทยากรจาก รพ.สต.ป่าตาล เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ จัดขึ้นโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าตาล ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี