โครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ภาพสืบสานweb

 

        เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินชีวิตตามวิถีท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวาน การละเล่น การบายศรีสู่ขวัญ การจักสาน และวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น(ลาวเวียง)  ซึ่งภายในงานนี้ได้มีการจัดแสดงพิธีกรรมและความเชื่อได้แก่ การไหว้ม้าประทีป สารทลาว การเลี้ยงศาลเจ้าพ่อ  และการจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียง การสอนภาษาท้องถิ่น การประกอบอาชีพของชาวลาวเวียง และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เตะสะบ้า การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น การเป่าแคน ลำกลองยาว การฟ้อนรำพื้นบ้านลาวเวียง โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมเข้าชมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  อาคารโดมเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี