ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุกัณฑ์สำนักงานป้ายประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน มีกระจกเปิด-ปิด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก