ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล
           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก