ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล
           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก