เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก