พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
สถานที่ตั้ง วงเวียนป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่ของกรมรบพิเศษที่ ๑ ค่ายวชิราลงกรณ์
    

           ห้องโถง  จัดแสดงภาพเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาภารกิจต่างๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปัจจุบัน และประติมากรรมช้างสามเศียร "เทพเจ้าเอราวัณ" ภายในเศียรช้างบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชาติ ดินจาก 24 สมรภูมิการรบของไทย และประดิษฐานพระบรมรูป 9 มหาราชของชาติไทย

          ห้องแสดงที่ 1 จัดแสดงเรื่องการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ  แผนผังที่ตั้งหน่วยรบพิเศษ ภาพในอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยรบพิเศษ เครื่องหมายยศทหารบก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

          ห้องแสดงที่ 2 เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับการฝึก-การศึกษาของหน่วยรบพิเศษ โดยการจำลองหลักสูตรต่างๆ ที่ทหารรบพิเศษจะต้องเข้ารับการฝีกศึกษาในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ(รร.สพศ.ศสพ.) เช่น จำลองสถานที่ฝึกศึกษาหลักสูตรทางอากาศ อุปกรณ์การฝึก   จำลองการฝึกหลักสูตรจู่โจมภาคที่ตั้ง, ภาคป่า, ภาคทะเล, การข้ามเครื่องกีดขวาง และการไต่หน้าผาจำลอง เป็นต้น

          ห้องแสดงที่ 3 เป็นห้องจัดแสดงการปฏิบัติการรบในยุทธการต่างๆ โดยแบ่งยุคการจัดแสดงเป็น 4 ยุคได้แก่ ยุคโบราณ, ยุคก่อนเสียงปืนแตก, ยุคต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ เช่น ยุทธการช่องช้าง ยุทธการเขาค้อ ฯลฯ, ยุคหลังปี พ.ศ.2525 เป็นการปฏิบัติการป้องกันประเทศ

          ห้องแสดงที่ 4 เป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยรบพิเศษ ประกอบด้วย แสดงกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรบพิเศษ รวมทั้งโครงการพระราชดำริที่หน่วยรบพิเศษมีส่วนร่วม ประวัติเมืองลพบุรี ตลอดจนกิจกรรมที่หน่วยรบพิเศษได้มีส่วนร่วมดำเนินการมาในอดีตถึงปัจจุบัน

          ห้องปฏิบัติการใต้น้ำ จัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษใต้น้ำ

          ห้องปฏิบัติการใต้ดิน จำลองภาพเหตุการณ์และแผนการทำลายล้างในรูปแบบการปฏิบัติการใต้ดิน เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นแฝงตัวในรูปแบบต่างๆ

          ห้องปฏิบัติการรบในป่ จัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์การรบจริงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ เช่น กับระเบิด ระเบิดแสวงเครื่อง หลุมขวาก และแสดงให้เห็นถึงการตระเวนและความเป็นอยู่ในป่า เพื่อเป็นข้อเตือนใจและระลึกถึงกำลังพลในอดีต ที่มีทั้งการสูญเสียและได้รับชัยชนะ

  การเข้าชม เปิดในวันราชการ วลา 09.00-16.00 น.(การเยี่ยมชมเป็นคณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร.036-612395 อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ  50 บาท