หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยตรีสำอาง  ทาเอื้อ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการประธานสภาเทศบาล ได้มีกำหนดเรียกประชุม สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วาระดังนี้ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ/รบ.๒.รับรองการประชุม สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖/รบ.๓.การพิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่๒,๓,๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และการประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๘/รบ.๔.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขาด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/รบ.๕.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขาดโครงการวางท่อระบายน้ำในผิวจราจร ซอยวังเปี่ยมสุข/รบ.๖.เรื่องพิจารณาจ่ายเงินสะสมขาด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ซอยเบญจรมย์ หมู่ที่ ๑/รบ.๗.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร ๕ ถึง ๖ หมู่ที่ ๒ /รบ.๘.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเหม ราชนิเวศน์(ซอยหลัก)หมู่ที่ ๑ /รบ.๙.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยป่าตาล ๔/๒ หมู่ที่ ๕ /รบ.๑๐.เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น๓ บริเวณชุมชนหมู่บ้ายเบญจรมย์ หมู่ที่ ๑/รบ.๑๑.เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ วอยบ้านใหม่ หมู่ที่๑ /รบ.๑๒.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเกิดชนะถึงซอยเกิดชนะ๗ หมู่ที่ ๓ /รบ.๑๓.เรื่องพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเกิดชนะ๗ หมู่ที่ ๓/รบ.๑๔.เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยหมู่บ้านเหมราชนิเวศน์ หมู่ที่ ๓/รบ.๑๕.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง หมู่ที่ ๑/รบ.๑๖.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไปดีมีชัย หมู่ที่ ๑/รบ.๑๗.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย กองสาธารณสุข
/รบ.๑๘.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบใช้เงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒(แทนตำแหน่งว่าง)/รบ.๑๙.เรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตาล/รบ.๒๐.เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๙๒๗๒ ลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย นายสมมาส  มั่งคั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายยุทธนา  จันทนากูล รองนายกเทศมนตรี นายประจญ เจริญเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ลาออก ๑ คน คือ นายธนา ฟักทองหอม และผลของการประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอมา  ประธานปิดการประชุมในเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 10.49 น. โดย คุณ สนธยา ศรีดี

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 

Phatan Municipality  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 12,191,088 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10