หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.สำอางค์  ทาเอื้อ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ๗  วาระที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๒,๓,๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖และการประชุมสภา สมัยสามัญแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขอโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาความเห็นชอบ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท้ายซอยอำนวยชัย-ซอยพร้อมมิตร หมู่ที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
   โดยมีนายสมมาส  มั่งคั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายยุทธนา  จันทนากูล รองนายกเทศมนตรี นางมณฑนา  โพธิ์กุล รองนายกเทศมนตรี นายประจญ เจริญเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวัชรินทร์  มั่งคั่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑,๒ นางลัดดา ประชากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สังเกตุการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 16.45 น. โดย คุณ สนธยา ศรีดี

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 

Phatan Municipality  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 11,424,517 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10