หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
 

   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.สำอางค์  ทาเอื้อ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ๕  วาระที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย มติในที่ประชุมเห็นด้วย และประธานในที่ประชุมปิดการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.
     โดยมีนายสมมาส  มั่งคั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายยุทธนา  จันทนากูล รองนายกเทศมนตรี นางมณฑนา  โพธิ์กุล รองนายกเทศมนตรี นายประจญ เจริญเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวัชรินทร์  มั่งคั่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑,๒ นางลัดดา ประชากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สังเกตุการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 13.28 น. โดย คุณ สนธยา ศรีดี

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 

Phatan Municipality  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 11,425,260 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10