หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลป่าตาล
 
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานประชาสัมพันธ์
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
- งานก่อสร้าง
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรค
- งานสุขาภิบาล
- งานสิ่งแวดล้อม
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมโรงเรียน
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 

Phatan Municipality  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 11,424,835 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10